عکس های مربوط به غرفه شرکت پاکسان در نمایشگاه بین المللی مواد شوینده ، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته تهران  ( محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران كه در تاريخ 04/02/96 افتتاح و در تاريخ  07/02/96 خاتمه يافت )