عکس های مربوط به غرفه گروه تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس در دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه تهران ( محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران كه در تاريخ 26/01/96 افتتاح و در تاريخ  29/01/96 خاتمه يافت )