برگزاری نمایشگاه ها و همایش ها در تهران:

  1. برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گزاری شهر های جدید - مرداد 93
  2. برگزاری اولین کنفرانس بین المللی قیر - مهر 93